Ảnh đế

Ảnh đế – Chương cuối


Chương trước quên, ba Diệp có thêm #nghềtaytráibìnhluậnviênthểthao Đến tận chương cuối vẫn phải thòng thêm #nghềtaytráitựtunghê thế này nữa, khổ không kể xiết 😂😂 Tại hổng siêng chứ mà giờ tổng kết hết các nghề tay trái của Diệp ảnh đế lại chắc cũng được cả rổ.