Lưu trữ | quỷ hành thiên hạ RSS feed for this section

Quỷ hành thiên hạ – Phát hành

22 Tháng 3

Tổng kết lại thông tin xuất bản Quỷ hành lần cuối cho các cục cưng không đu theo anh Mark

Đọc tiếp

Quỷ hành thiên hạ – Xuất bản

17 Tháng 3

Mấy cưng nếu có FB chắc giờ này cũng đang rần rần vì tin Quỷ hành xuất bản rồi đúng hông, nếu tui nói tui đã biết tin này từ lâu, cũng đã chết vật vã với cái bìa đó từ lâu thì mấy cưng có úp sọt tui không?

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 988 other followers