Thê vi thượng

Thê vi thượng – 41 Tiểu Hắc


Quắn với kì thị cục ngu quá suýt quên A Xù và vương phi nhà mình ~(╯▽╰)~ Thằng Xù này bị vợ đạp xuống giường thì chạy ra chuồng ngựa ăn cỏ, không biết nó bị vậy lâu chưa nữa ಥ⌣ಥ Tối qua nóng quá ngủ không được giờ hai con mắt tui lòi rồi, hết thấy đường ಥ⌣ಥ