trích dẫn...

Quỷ hành thiên hạ – Bạch Bạch là con thỏ của Miêu Miêu~~ Miêu Miêu là độc quyền của Bạch Bạch~~


Rồi, vụ thứ tư, Miêu Miêu là con cháu ma đạo, Bạch Bạch bị giai dẹo gọi ra uy hiếp, nếu không làm theo lời giai dẹo sẽ công bố bí mật của Miêu Miêu, Bạch Bạch đi, Miêu Miêu theo rình =))))))) à, cho nàng nào chưa đọc Qt, Ân Hậu là ông ngoại… Continue reading Quỷ hành thiên hạ – Bạch Bạch là con thỏ của Miêu Miêu~~ Miêu Miêu là độc quyền của Bạch Bạch~~