YJ fanart

YJ fanart (1)


Hôm nay lười, cho cục ngu nghỉ một hôm để về với YJ :”> Những truyện tranh ngắn ta mần đều là chưa xin phép, nên các tình iêu đừng share public ra ngoài nhé, tác giả mà thấy cái là ta tiêu ngay đó ọ_Ọ